ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Αρχική / ελάχιστα πρότυπα

Η CYPAAG έχει δημιουργήσει τα ελάχιστα πρότυπα ως κατευθυντήρια γραμμή για αγγελίες στις διαφημιστικές ιστοσελίδες για να τις βοηθήσει να εντοπίσουν κακές διαφημίσεις.

ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

Επισημαίνουν κάθε αγγελία με σαφήνεια ως προς το αν πρόκειται για ιδιωτική πώληση, εμπορική πώληση ή από κέντρο διάσωσης

Εκτελούν αυτοματοποιημένους ελέγχους για λέξεις/όρους «μαύρης λίστας», συμπεριλαμβανομένων απαγορευμένων ρατσών και απαγορευμένων ειδών

Φιλτράρουν άλλες παραπλανητικές, ακατάλληλες και παράνομες διαφημίσεις και να τις αφαιρούν εντός 12 εργάσιμων ωρών

Παρακολουθούν για πολλαπλούς τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αναρτήσεις αγγελιών από ιδιωτικές διαφημίσεις και να διερευνούν και ενδεχομένως απαγορεύουν συχνούς/επαναλαμβανόμενους πωλητές, εάν δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία με άδεια τοπικής αρχής. Ως «συχνή» ορίζεται ο ίδιος πωλητής που προσφέρει ένα τρίτο διαφορετικό ζώο (εκτός από τα ψάρια) προς πώληση εντός δωδεκάμηνης περιόδου

Απαγορεύουν μόνιμα πωλητές που επιχειρούν να δημοσιεύσουν παράνομες διαφημίσεις (με τρεις απεργίες και χωρίς)

Μην περιλαμβάνουν αγγελίες για εκτρεφόμενα ζώα

Απαγορεύουν αγγελίες για ζώντα σπονδυλωτά ζώα που προορίζονται να τραφούν με άλλα ζώα (π.χ. διαφημίσεις απαγόρευσης για ζώντα ποντίκια για να τρέφονται με φίδια).

Απαγορεύουν αγγελίες που προσφέρουν έγκυα ζώα προς πώληση

Απαγορεύουν αγγελίες που προσφέρουν ιπποειδή, ζώα σε οιστρο ή ζώα «προς ενοικίαση» ή δανεισμο ζωου για ζευγαρωμα στο τμήμα κατοικιδίων. 

Αφαιρούν τις αγγελίες που προσδιορίζουν ότι το ζώο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εργασία, κυνήγι ή φύλαξη .

Αφαιρούν αγγελίες για ράτσες που διαφημίζονται με κομμένες ουρές.

Απαγορεύουν διαφημίσεις για σκύλους που τους εχουν κοψει τα αυτια.

Βεβαιώνονται ότι κανένα κατοικίδιο ζώο δεν διαφημίζεται για ανταλλαγή με άλλα κατοικίδια ζώα, υπηρεσίες ή αγαθά

Βεβαιώνονται ότι τα είδη που έχουν προγραμματιστεί από τα επικίνδυνα άγρια ζώα επισημαίνονται με σαφήνεια και καθιστούν σαφές στους πωλητές ότι αποτελεί αδίκημα η προσφορά ενός είδους που καλύπτεται από τους κανονισμούς της ΕΕ για το εμπόριο άγριων ειδών, το παράρτημα Α και αναφέρεται από την CITES προς πώληση χωρίς έγκυρο πιστοποιητικό του άρθρου 10. Τα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά δεν πρέπει να προσφέρονται προς πώληση

Απαιτούν από τους πωλητές «εξωτικών» ζώων να παρέχουν (ή να παρέχουν έναν σύνδεσμο) κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα του εν λόγω είδους. Τα «εξωτικά» ζώα ορίζονται ως είδη που δεν εξημερώθηκαν κανονικά στην Κύπρο.

Οι φοράδες με πουλάρια μπορούν να προσφερθούν προς πώληση. Τα πουλάρια που προσφέρονται για πώληση ανεξάρτητα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι μηνών.

Αποκλείουν οποιαδήποτε διαφήμιση όπου υπάρχει εύλογη ανησυχία για την υγεία και την καλή διαβίωση του ζώου που εμπλέκεται

Βεβαιώνονται ότι δεν διαφημίζονται ζωντανά σπονδυλωτά προς πώληση ως παραδοτέο μέσο μέσω του ταχυδρομικού συστήματος, εθνικών ή διεθνών

Τα κουτάβια που προσφέρονται προς πώληση πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα εβδομάδων

Βεβαιώνονται ότι όλες οι διαφημίσεις σκύλων αναφέρουν ότι το ζώο είναι τσιπαρισμένο. Είναι νομική απαίτηση για όλους τους σκύλους ηλικίας άνω των έξι μηνών να έχουν τσιπαριστεί και να καταχωρούνται στη βάση δεδομένων τις κτηνιατρικες υπηρεσιες Κυπρου, βεβαιωθείτε ότι οι αγγελίες για σκύλους ή ιπποειδή συμμορφώνονται με τη σχετική Ευρωπαϊκή και/ή εθνική νομοθεσία περί τσιπαρίσματος και ταυτοποίησης. Όλες οι αγγελίες πρέπει να δηλώνουν σαφώς ότι συμμορφώνονται με τη σχετική Ευρωπαϊκη ή/και εθνική νομοθεσία περί τσιπαρίσματος.

Βεβαιώνονται ότι κάθε σελίδα στοιχείων προβολής περιλαμβάνει εξέχοντες συνδέσμους προς τις συμβουλές του CYPAAG για την αγορά και πώληση ενός ζώου

Βεβαιώνονται ότι κάθε σελίδα στοιχείων προβολής περιλαμβάνει εξέχοντες συνδέσμους προς τις εγκεκριμένες πληροφορίες φροντίδας της CYPAAG σχετικά με τη σίτιση, τη στέγαση, το χειρισμό, την εκτροφή, το προσδόκιμο ζωής, την παροχή κατάλληλων εξαρτημάτων και κτηνιατρικής φροντίδας για το ζώο που διαφημίζεται

Παρέχουν μια σαφώς ορατή λειτουργία για τους αγοραστές να αναφέρουν παράνομες, παραπλανητικές ή ακατάλληλες διαφημίσεις

Βεβαιώνονται ότι κάθε σελίδα στοιχείων προβολής περιλαμβάνει εξέχοντες συνδέσμους προς τις εγκεκριμένες πληροφορίες φροντίδας της CYPAAG σχετικά με τη σίτιση, τη στέγαση, το χειρισμό, την εκτροφή, το προσδόκιμο ζωής, την παροχή κατάλληλων εξαρτημάτων και κτηνιατρικής φροντίδας για το ζώο που διαφημίζεται

Απαιτούν από όλους τους πωλητές να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το όνομα του είδους (και τη ράτσα κατά περίπτωση) και, εκτός από τα ψάρια, το φύλο του ή των ζώων

Απαιτούν από όλους τους πωλητές να συμπεριλάβουν μια πρόσφατη φωτογραφία του ζώου (-ων) που διαφημίζουν (εκτός από τα ψάρια) και την παρακολούθηση για ύποπτη χρήση των εικόνων

Απαιτούν από όλους τους πωλητές να εμφανίζουν την ηλικία των ζώων που διαφημίζουν (εκτός από τα ψάρια). Κανένα ζώο δεν πρέπει να διαφημίζεται για μεταφορά σε νέο ιδιοκτήτη πριν είναι απογαλακτισμένο και δεν εξαρτάται πλέον από τους γονείς του

Απαιτούν από όλους τους πωλητές να αναφέρουν τη χώρα διαμονής από την οποία πωλείται το ζώο

Απαιτούν από όλους τους εμπορικούς πωλητές να παρέχουν πληροφορίες άδειας τοπικής αρχής κατά την υποβολή μιας διαφήμισης

Παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη που ενθαρρύνει την υπεύθυνη επιστροφή σε κάθε πωλητή που προσφέρει ένα ζώο ως «δωριζεται σε ένα καλό σπίτι»